Kościół w Nekielce, ul. Jana Pawła II, 62-330 Nekielka