Nekielka powstała jako jedna z pierwszych osad olęderskich w okolicach Nekli, pierwotnie zamieszkiwana przez ludność napływową z Holandii i Niemiec wyznania luterańskiego lub ewangelicko-augsburskiego.W odpowiedzi na zapotrzebowanie coraz liczniejszej grupy mieszkańców, na początku XIX w. wzniesiono kościół, który w swym kształcie przetrwał do dzisiaj. Ostatni ewangelicy wyjechali z Polski przed wybuchem II wojny światowej i od tej pory kościół wykorzystywany przez lata do przechowywania broni, narzędzi rolniczych czy zboża, tracił swą dawną świetność.

W 1992 r., w trosce o to, by zabytek nie uległ całkowitemu zniszczeniu i mógł wciąż stanowić część nekielskiego krajobrazu, państwo Anna i Andrzej Kareńscy zakupili kościółek i ogromnym nakładem sił wyremontowali, by uczynić z niego oryginalną przestrzeń dla działań kulturalnych. Do dziś w Kościółku w Nekielce działa „Scena i Galeria Anny Kareńskiej”, której działalność w 2000 r. zainaugurował występ Chóru Cerkiewnego pod dyrekcją Ks. Szurbaka z Warszawy. Od 17 lat obiekt ten jest salą widowiskową, a także klimatyczną galerią sztuki przyciągającą rzesze amatorów muzyki i malarstwa z Nekli, Wrześni i Poznania. Dzięki realizacji ciekawych przedsięwzięć artystycznych, Kościółek w Nekielce, zachwyca nie tylko archiekurą. Wpisany w rejestr zabytków obiekt,  zyskał przychylność gminnych i powiatowych władz, jako ośrodek służący lokalnej społeczności i miejsce wizyt artystów, przedstawicieli biznesu i miłośników sztuki.